Det nytter at tale om problemerne, det fremmer forståelsen for vores forskelligheder og det giver færre konflikter

Konflikter er en naturlig del af livet

Når man befinder sig midt i en konflikt, har man ofte mistet tilliden til den eller dem, man er på kant med. Måske har man næsten mistet troen på, at der kan findes en løsning på konflikten. I sådanne situationer kan mægling være en mulighed. Mægleren er upartisk og hjælper parterne med at finde fælles grund og veje ud af konflikten.

Læs mere her når konflikten trapper op