Lokalrådet

Lokalrådet

  Funktion:

  • Der etableres et lokalråd i hver af de kommuner, der geografisk indgår i Midt- og Vestsjællands Politi.
  • Lokalrådene drøfter spørgsmål vedrørende politiets kriminalitetsbekæmpende og kriminalpræventive indsats i lokalområdet samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen, SSP-samarbejdet og samarbejdet i øvrigt mellem politi og lokalsamfundet.
  • Lokalrådet kan bidrage ved udarbejdelsen af eventuelle handleplaner for lokalpolitiets arbejde i kommunen.
  • Endvidere skal lokalrådende udarbejde en handleplan for arbejdet i hvert enkelt

 

 

Siden er sidst ændret: 16-06-2017 Til top