SSP´s arbejdsopgaver

SSP's arbejdsopgaver

  • Den koordinerende funktion af det kriminalitetsforebyggende arbejde
  • Inspirere og igangsætte udviklingen af det forebyggende arbejde
  • Deltage som en aktiv part i relevante udviklingsarbejder
  • Medvirke til at udbygge aktivitetsmulighederne for børn og unge
  • Medvirke til at varetage og udbygge rådgivningsfunktioner over for børn, unge, forældre samt relevante   personalegrupper
  • Medvirke som en aktiv part i formidlingen af det tværsektorielle arbejde
  • Tilbyder undervisningsforløb og konsulentbistand samt oplæg ved forældreaftener til skoler, institutioner m.v.
  • Koordinerer det opsøgende arbejde over for børn og unge
  • Koordinerer SSP-vejlederfunktionen på skole
Siden er sidst ændret: 24-09-2018 Til top